Hoofdcontent

Gemeente: de binnenschoolse module 👑

Via deze module kunnen klassen zich onder schooltijd inschrijven voor activiteiten

Naast het activiteitenoverzicht voor inwoners hebben we vanaf nu ook een apart activiteitenoverzicht voor scholen gerealiseerd: de binnenschoolse module. Het 0 tot 100 platform geeft hiermee de mogelijkheid om leerlingen onder schooltijd met sport en cultuur kennis te laten maken.

 

De binnenschoolse activiteiten zijn zichtbaar in een eigen activiteitenoverzicht. Leerkrachten kunnen de klas(sen) inschrijven voor activiteiten tijdens schooltijd. Denk hierbij aan een leuke workshop, een museumbezoek, een klassenuitstapje of een toneelstuk.

De aanbieders ontvangen een melding van de inschrijving en stemmen daarna de details af met de leerkracht. Aanbieders hoeven niet meer zelf alle scholen afzonderlijk te benaderen om hun aanbod te promoten.

 

Ook fijn: de nieuwe platformrol ‘binnenschoolse projectleider’ beheert en monitort het hele proces. Zij bepalen welke aanbieders mogen meedoen en kunnen indien gewenst activiteiten goedkeuren voordat deze online komen.