Hoofdcontent

Gemeentebeheer: Het uitsluiten van scholen is uitgebreid 👑

Per project kunnen scholen worden uitgesloten

We hebben de functionaliteit om scholen uit te sluiten uitgebreid. Gemeentes kunnen nu via het gemeentebeheer alle scholen categoriseren. Bestaande scholen hebben momenteel nog geen label. In de scholentabel is een kolom toegevoegd voor het type school. Als de categorieën worden ingevuld, dan kunnen wij deze scholen uitsluiten per project. Zo kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om een project voor alleen basisscholen of VO scholen aan te maken.

 

Let op: Een school uitsluiten betekent dat de school niet deelneemt aan het project. De school blijft wel bestaan in het systeem.