Hoofdcontent

Wat is WCAG?

Vanaf 23 september 2020 dienen alle websites en apps van de Nederlandse overheid toegankelijk zijn en voldoen aan internationale richtlijnen (WCAG 2.1) om webcontent toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. En dus heeft dit ook gevolgen voor jullie platform.

 

Digitalisering is vaak een zegen. Dingen die ooit ingewikkeld waren zijn tegenwoordig heel simpel: een treinreis plannen of winkelopeningstijden opzoeken, via internet is het zo geregeld. Behalve als die handige digitale informatie voor jou onbereikbaar is. Dat is de dagelijkse werkelijkheid voor veel mensen met een beperking. Van blinden en slechtzienden tot mensen met een auditieve of motorische handicap. Digitale toegankelijkheid gaat erom dat iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken van alle vormen van digitale informatie en dienstverlening. Zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Wetten en richtlijnen

Digitale toegankelijkheid is logischerwijs essentieel voor mensen met een beperking. Daarom zijn hier wetten en regels over opgesteld, zoals het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Als je de wereldwijd geldende WCAG-richtlijnen volgt weet je zeker dat jouw website of app toegankelijk is. En een toegankelijke digitale dienstverlening biedt nog meer voordelen.

De voordelen

Het belangrijkste voordeel van een digitaal toegankelijke website is dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, de site kan gebruiken. Dat is niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt een goede zaak. Ook in economisch opzicht is het slim om informatie en diensten toegankelijk aan te bieden.

 

Organisatievraagstuk

Digitale toegankelijkheid is dus veel meer dan alleen techniek. Voor een succesvolle implementatie moet toegankelijkheid worden benaderd als een organisatievraagstuk. Toegankelijkheid in je ontwikkelingsproces inbouwen vereist motivatie en verankering in de organisatie. Je kunt als organisatie bijvoorbeeld een testtool aanschaffen om de toegankelijkheid van je websites te testen, maar daarmee ben je er nog niet. Je moet aan de slag én je moet de aandacht voor toegankelijkheid cultiveren in de organisatie: werkwijzen introduceren, verantwoordelijkheden vastleggen, bereikbare doelen stellen en stukje bij beetje alle obstakels verwijderen.

 

Voldoet het 0 tot 100 platform van Cultuur- & Sportstimulering Nederland aan de WCAG-richtlijnen?

Aan iedere basis van ons 0 tot 100 platform ligt het hoofddomein www.sportstimulering.nl ten grondslag. Deze heeft de toegankelijkheidsverklaring ontvangen en voldoet 100% aan alle gestelde richtlijnen. Het enige waarop ieder platform afwijkt van het hoofddomein is inhoud. Iedere afnemer van het platform heeft natuurlijk eigen teksten, afbeeldingen, foto's en hyperlinks. Omdat het technische aspect niet nogmaals gecontroleerd hoeft te worden door Accessibility (de auditleverancier), kan iedere 0 tot 100 platform afnemer met ruime korting deze audit laten uitvoeren.

 

Geïnteresseerd in een audit?